E-Defter Mevzuat

 

A. Kimler Elektronik  Elektronik Defter (e-Defter) kapsamında 

1. 14.2.2012 tarihli 421 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre Elektronik Fatura ve/veya Elektronik Defter tutmak zorunda olanlar;

1.1. e-Fatura kesmek ve e-Defter tutmak zorunda olan mükellefler;

1.1.1. Zorunlu olarak kapsamda olan mükellefler

 • 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar. Toplam 291 mükellef (Ek-1)
 • 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III nolu listedeki malları (tütün, alkollü ve kolalı içecek) üreten veya ithal edenler. Toplam 807 mükellef (Ek-2)

 1.1.2. Dolaylı olarak kapsamda olan mükellefler

 • 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlardan (Ek-1’de listelenen mükelleflerden); 2011 takvim yılında mal alan ve 2011 yılında 25 Milyon TL ve üzeri brüt satış hasılatı olanlar. Satın alınan malın madeni yağ olup olmadığı veya mal bedeli bir önem arz etmemektedir. Mükellef sayısı belirsizdir.
 • 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III nolu listedeki malları (tütün, alkollü ve kolalı içecek) üreten veya ithal edenlerden (Ek-2’de listelenen mükelleflerden); 2011 takvim yılında mal alan ve 2011 yılında 10 Milyon TL ve üzeri brüt satış hasılatı olanlar. Satın alınan malın ÖTV III nolu listedeki mallardan birinin olup olmadığı veya mal bedeli bir önem arz etmemektedir.  Mükellef sayısı belirsizdir.

1.2. e-Fatura kesmek zorunda olan mükellefler;

 • efatura.gov.tr adresinde yer alan, Elektronik Fatura Uygulamasına Kayıtlı Kullanıcı Listesinde yer alan mükellefler birbirilerinden aldıkları mal ve hizmetler için e-Fatura düzenler.
 • 6 Mayıs 2013 tarihi itibariyle; 518 Ltd ve A.Ş. ile 2715 Kamu Kurumu http://www.efatura.gov.tr/web/guest/9  adresinde listelenmektedir (Ek-3). Liste e-Fatura sistemine kayıt olmak isteyen mükelleflerin başvuruları onaylandıkça artmaktadır.
 • Bu kapsamdaki mükellefler isterlerse gönüllü olarak e-Defter tutabilirler.

5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu Kapsamında Madeni Yağ Lisansına Sahip Olan Mükellefler

4760 Sayılı Ötv Kanunu Iıı Sayılı Listedeki Malları İmal,İnşa Ve İthal Edenler

2. Gönüllü olarak e-Fatura kesmek ve/veya e-Defter tutmak isteyenler; 

 • Yalnız e-Defter tutmak için başvuru yapmak mümkün değildir.
 • e-Defter tutmak için başvuru yapılması durumunda otomatik olarak Elektronik Fatura Kayıtlı Kullanıcı Listesine dahil olunacağından, 421 Sıra No’lu tebliğin 4.1 maddesine göre zorunlu e-Fatura kapsamına girilecektir.

B. e-Fatura yazılımları GİB tarafından onaylanıyor mu?

Hayır. e-Fatura uygulmasında kullanılacak yazılımlar GİB tarafından onaylanmıyor ancak Bilgi İşlem Sistemlerinin e-Fatura sistemine entegre edilmesini isteyen mükllefler, kendileri Özel Entegrasyon Başvurusu yapmalıdır. Özel Entegrasyon başvurusunda bulunmak isteyen mükellefler için hazırlanan dökümanlar;http://www.efatura.gov.tr/web/guest/2;jsessionid=6A3D1097726D968EB2087F3DF44AF7FC adresinde yer almaktadır.

C. e-Defter yazılımları GİB tarafından onaylıyor mu ?

 • Evet. Yasal olarak tutulması zorunlu olan defterlerden; Yevmiye ve Büyük Defter (Kebir) zorunlu veya gönüllü olarak Elektronik Defter olarak tutmak isteyen mükellefler mutlaka GİB tarafından onaylanan e-Defter yazılımlarıdan birini kullanmak zorundadırlar.
 • e-Defter tutmak için yapılan başvuruda E-DEFTER UYGULAMASI BAŞVURU FORMU VE TAAHHÜTNAMESİ’nde;  onaylı yazılımın Üreticisi, Yazılım Adı ve Versiyon/Sürüm No bildirilmektedir.
 • 6 Mayıs 2013 tarihi itibariyle; 10 Yazılımevinin, 11 e-Defter uygulması onaylanmıştır. Bu listede Link Bilgisayar’ın Güneş Sistemi ve Yeni Nesil e-Defteruygulamaları ayrı ayrı onaylı olarak yer almaktadır. http://www.edefter.gov.tr/web/guest/uyumlu-programlar

Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No:1)

Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No:2)

421 Sıra No’lu Vergi Usul kanunu Genel Tebliği

67 Sıra No’lu Vergi Usul kanunu Sirküleri