Link E-defter

link e-defter_1

Link e-Defter Çözümleri

 

Kurulduğu günden bugüne sunduğu çözümler ve geniş yetkili satıcı ağı ile işinizin teknoloji destekçisi olan Link Bilgisayar, e-Defter ve e-Fatura çözümleriyle de destekçiniz olmaya devam ediyor. Link Bilgisayar, sahip olduğu Yeni Nesil ve Linova (Güneş Kurumsal Kaynak Planlaması) yazılımları için G.İ.B. (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından e-Defter uygulamasına uyumlu yazılım onayı almıştır.    

 

e-Defter Nedir?
– Şekil hükümlerinden bağımsız,
– Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa uyumlu,
– Tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan,
– Elektronik kayıtlar bütünüdür.
Hangi defterler?
– Yevmiye
– Kebir (Büyük Defter)

Yasal Dayanaklar

– 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

– 13/12/2011 tarih ve 28141 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Sıra No.lu
Elektronik Defter Genel Tebliği

– 24/12/2013 tarih ve 28141 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Sıra No.lu
Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair Genel Tebliğ (Sıra No:2)

Şartlar

– e-Fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olunması ,
– Mali Mührün temin edilmiş olması,
– e-Defter tutulması, kaydedilmesi, onaylanması, saklanması ve ibrazında
kullanılacak yazılımın uyumluluk onayı almış bir yazılım olması.

Zorunlu Uygulamaya Geçiş Tarihi

– 1.1.2015  tarihinden itibaren
Zorunlu olmasına rağmen e-defter tutulmaması

– Defter hiç tutulmamış sayılır
– Re’sen takdir

edefter_2