E-İRSALİYE

E-İRSALİYE MEVZUAT

487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren e-İrsaliye Uygulaması, yaygın olarak kullanılan belgelerden biri olan irsaliyenin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesini kapsayan uygulamadır.

 

e-İrsaliye Uygulaması zorunlu bir uygulama olmayıp, uygulamadan;

 

  1. a) 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında getirilen e-Fatura Uygulamasından yararlanma iznine sahip olan,

 

  1. b) e-İrsaliye düzenleyebilme ve iletebilme konusunda gerekli hazırlıklarını tamamlayarak eİrsaliye Uygulamasına dahil olmak için gerekli başvuruyu yapan, mükellefler, istemeleri halinde 1/1/2018 tarihinden itibaren faydalanabilirler.

e-İrsaliye Uygulaması İle İlgili Kılavuzlar

e-İrsaliye Uygulaması İle İlgili Kılavuzlara ulaşmak için ilgili bağlantıya tıklayınız.